Küre Dağlarını Paylaş

Hızlı Menü
Fotoğraf Galerisi
Ekomania Grup

ekomania.com.tr

ekomanya.com

gezifirsatlari.com

turizmyazilimlari.net

gokceadaturu.com

bozcaadaturu.com

karadenizyaylaturu.com

karadenizyaylaturu.net

kuzeyegegezirehberi.com

Bölgede Hava Durumu
Flora ve Fauna

EKOSİSTEMLER

 

Küre Dağları Milli Parkı mutlak ve tampon zonu Avrupa-Sibirya bitki coğrafyasının öksin bölümünde yer almaktadır. Karstik bir kuşak üzerinde yer alan milli parkın orman ekosistemi saf veya karışık, ibreli ve yaprak döken odunlu bitki türlerinin hâkimiyeti altındadır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan orman içi açıklıklar otsu ve çalımsı bitki türlerin odunlu türlere göre hâkimiyet kazandıkları alanlardır. Aynı zamanda bu bölgeler, farklı yaşam alanları sunmaları nedeniyle tür çeşitliliğinin de en yüksek olduğu alanlardır. Farklı çevreyle ilgili etkenlerin birleşmeleri ile Küre Dağları Milli Parkı’nda farklı tiplerde ekosistem yapılarını ortaya çıkartmıştır.

 

HAYVANLAR (KDMP FAUNASI)

Milli parkta insan etkisinin az olduğu yüksek karstik platolar, yaşlı ve kuru ağaçları, zengin olduğu bitki birlikleri, ormanda yaşayan hayvanlar için uygun barınma ve beslenme koşulları ile sağlıklı ve yabanıl bir orman ekosistemi görüntüsü çizmektedir.

Küre Dağları Mili Parkı, çok sayıda hayvan türü için sunduğu farklı yaşam ortamları ile de biyolojik açıdan çok önemli bir alandır. Yaban kedisi (Felis sylvestris), susamuru (Lutra lutra), bozayı (Ursus arctos) ve ulugeyik (Cervus elaphus) gibi memeli türleriyle birlikte, Türkiye’de yaşayan 160 memeli türünün 48 kadarına bu alanda rastlanmaktadır. KDMP’de yaşyan memeli hayvanlar listesine KDMP Belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bugüne kadar alanda 129 kuş türünün yaşadığı belirlenmiştir. Bu türlerden küçük akbabaların Latince(Neophron percnopterus)küresel ölçekte nesli tehlike altındadır. Özellikle geniş vadilere bakan yüksek kayalıklar, akbaba, şahin, kartal ve gece yırtıcılarının barınması için uygun alanlar oluşturmaktadır. Alan ayrıca gerek deniz kıyısında üreyen ve kışlayan su kuşları, gerekse ılıman kuşak orman biyolojik türleri için de önemlidir. Küre Dağları Milli Parkı, bu nedenle, Doğa Derneği ve BirdLife International (Dünya Kuşları Koruma Kurumu) tarafından 2004 yılında güncellenen “Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları” listesinde yer almaktadır. KDMP’de yaşan kuş türleri listesine KDMP Belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara göre 113 omurgasız türünün varlığı tespit edilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara göre 10 çiftyaşamlı (amfibi) ve 23 sürüngen türünün varlığı tespit edilmiştir.

 

 

BİTKİLER (KDMP FLORASI)

Küre Dağları Milli Parkı odunlu bitki taksonlarının zenginliği ve bunların üretken yapısıyla bitkiler açısından önemli bir özelliğe sahiptir. Ormanlık bölgelerin çeşitli sebeplerle açıldığı yerde oluşan alanlar; otsu ve çalımsı bitki türlerinin sayısının artarak biyolojik çeşitliliğin en üst seviyeye çıktığı alanlar olup bitkiler açısından da önemli alanları oluşturmaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara göre toplam 1014 bitki taksonunun varlığı tespit edilmiştir ve bu bitkilerde 43 türün endemik olduğu bilinmektedir.Bu endemik türlerden 7 tanesinin nesli tehlike altındadır

Gezi Rehberi Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Nasıl Gidilir
Gezilecek Yerler
Yapmadan Dönme
Neler Alınır
Jeolojik Özellikleri
Bölgenin Tarihçesi
Bu Bilgileri Paylaş
Yorum Yaz